Kathmandu Sahar Lyrics, Mp3 Download | Trishala Sings | Rohit Shakya


Kathmandu Sahar Lyrics | Trishala Sings Kathmandu Saharma Anautho Chha Rahar 
Bheedma Pani Eklinay Yo Rahar
Kathmandu Sahar Thodai Chhan Rahar
Lekhekai Hola Hami Bhetne Prahar 

Harauchu ki Mo Afai Bhitra Katai
Sunyata mai Khojdai Chhu 
Prashnako Javab

Kurdai Chhau ki timi
Mero Lagi kati mitho hola nahola
Thaha Nabhai
Kathmandu Sahar Adhurai Chha Rahar
Lekhekai Hola 
Haami Vetne Prahar

Kurdai Chhau ki timi
Mero Lagi kati mitho hola nahola
Thaha Nabhai

Kathmandu Saharma Anautho Chha Rahar 
Bheedma Pani Eklinay Yo Rahar
Kathmandu Sahar Thodai Chhan Rahar

Lekhekai Hola Hami Bhetne Prahar 

Post a Comment

0 Comments