Samay Song Lyrics Almoda Rana Uprety


Samay Lyrics Almoda Rana Uprety 
Mera Paila Timi Tirai Modincha
Mera Sapana Timi Tirai Rahancha
Har Ek Khushi Har Ek Dukh
Sabai Pal Haruma Timro Matrai Dhun Chha
 
Samay Sadhai Estai Rahanna
Timro Muskaan Andhiaro Raatma
Ankhanko Jyoti Ho
Bholi Feri Farkine Chhaina Yo Khushi
Ekai Chhinko  Ko, Ekai Chhinko
Mero Bhavishya Timi Tirai Jodinchha
Mero Kartavya Timi Tirai Rokinchha
Yo Kathako Har Ek Pana Ma
Timinai Shuruwat Timinai Antya
Samay Sadhai Estai Rahanna
Timro Muskaan Andhiaro Raatma
Ankhanko Jyoti Ho
Bholi Feri Farkine Chhaina Yo Khushi
Ekai Chhinko  Ko, Ekai Chhinko
Har Ek Prathana Ko Timinai Ashirvaad
Paaye Sadhai Sangai Ishwarko Uphaar
Samay Sadhai Estai Rahanna
Timro Muskaan Andhiaro Raatma
Ankhanko Jyoti Ho
Bholi Feri Farkine Chhaina Yo Khushi
Ekai Chhinko  Ko, Ekai Chhinko
Samay Sadhai Estai Rahanna
Timro Muskaan Andhiaro Raatma
Ankhanko Jyoti Ho
Bholi Feri Farkine Chhaina Yo Khushi
Ekai Chhinko  Ko...

Post a Comment

0 Comments