Samhalirakha Lyrics - Neetesh Jung Kunwar || Samhalirakha Mp3 Download


Samhalirakha Lyrics - Neetesh Jung KunwarHideko chu ma basobasai chhadi
Samaj ra ghara dubailai bida maagi
Gantabya kuni kaha cha thaha bhayena
Sarai nai eklo kamjor chai haina

Jindagi bhayo nabikeko chalachitra
Tuteka sapana mero khalti bhitra
Sathi bhai chhan yaha madat garna
Gunaso kei chaina bhagya sanga
Nirnaya afno kasaila dukha dinna Ma

suna

Pachi naheri korne chu ma yo afno karma rekha
Dhana le atma chinnai sakena
Jalan le bhariyeko mann timro samhali rakha


Sansarai byasta kamiyabi ko daud ma
Bholi k huncha yaha jaankari kaslai
Pyari le bhanchin chalyo bihe ko kuro
Farkane mero tungo nai chaina
J jasto bhayo hera hijo ko din ma
Yaad haru mutu bhitra sangalnu cha
Akhirma satrulai ni angalnu cha

Akhir ma janu nai cha Maunata ko sath ma
Aba suna
Gunaso kei chaina bhagya sanga
Pachi naheri korne chu ma yo afno karma rekha
Jalan le bhariyeko mana timro Samhali rakha


Parkhera matra aba basdina ma
Jalan le bhariyeko mana timro Samhali rakha
Ek arka jasto huna sakinna kahile
Sathi hudaima hamro kei jadaina

Gunaso kei chaina bhagya sanga
Tai ni Suna
Pachi naheri korne chu ma yo afno karma rekha

Post a Comment

0 Comments