Khudaye Shukar Hai Tera Lyrics & MP3 Download || Ankur Narula

Khudaye Shukar Hai Tera 
Humein Yeh Din Dikhaya Hai
Khudaye Shukar Hai Tera 
Humein Yeh Din Dikhaya Hai

Tere Dar Par Hum Aaye Hai
Aur Apna Sar Jhukaya Hai
Tere Dar Par Hum Aaye Hai
Aur Apna Sar Jhukaya Hai

Khudaye Shukar Hai Tera 
Humein Yeh Din Dikhaya Hai
Khudaye Shukar Hai Tera 
Humein Yeh Din Dikhaya Hai

Tere Dar Par Hum Aaye Hai
Aur Apna Sar Jhukaya Hai
Tere Dar Par Hum Aaye Hai
Aur Apna Sar Jhukaya Hai

Khudaye Shukar Hai Tera 
Humein Yeh Din Dikhaya Hai
Khudaye Shukar Hai Tera 
Humein Yeh Din Dikhaya Hai

Tere Dar Par Hum Aaye Hai
Aur Apna Sar Jhukaya Hai
Tere Dar Par Hum Aaye Hai
Aur Apna Sar Jhukaya Hai

Khudaye Shukar Hai Tera 
Humein Yeh Din Dikhaya Hai
Khudaye Shukar Hai Tera 
Humein Yeh Din Dikhaya Hai

Hum Apne Sare Hadiye Lekar
Tere Darpe Hazir Hai

Hum Apne Sare Hadiye Lekar
Tere Darpe Hazir Hai

Post a Comment

0 Comments