Thuma Lyrics, Mp3 Download || Adrian Dewan/Sophia Lama DewanThuma Lyrics, Mp3 Download || Adrian Dewan/Sophia Lama Dewan
(Hera Parmeshwarko Thumalaai Paap Udhaai Laijane
Hera Paap-Baliko Paatholaai Timi Ra Malai Bachaune) 2 Times
Dhanyavad Hos Thumalaai Piyi Nasaknay Kachaura Bato Haamro Lagi Piudinubho
Mahima Hos Thumalaai Jo Marinubhayo Siddha Balidaan Dinu Bhayo Dinubhayo

हेर परमेश्वरको थुमालाई संसारको पाप उठाई लैजाने हेर पापबलिको पाठोलाई तिमी र मलाई बचाउने) २
धन्यवाद होस् थुमालाई पिई नसक्ने कचौराबाट हाम्रो लागी पिउनुभो महिमा होस् थुमालाई जो मारिनुभयो, सिद्ध बलिदान दिनुभयो...दिनुभो
(Hera Krus Maathi Yeshulaai Khola Sarha Ragat Baheko
Hera Timro Rabbi Prabhulaai Timro Thau Unlay Liyeko) 2 Times
Parmeshwarko Niyailaai Purna Santusta Paari Haamro Dosh Haru Metaunu Bho
Dandagya Aba Chhaina Purna Milaap Sambandha Bho Abo Paapko Sashan Siddhiyo Siddhiyo
(हेर क्रूसमाथि येशूलाई, खोला सरह रगत बहेको हेर तिम्रो रब्बी प्रभुलाई, तिम्रो ठाउँ उनले लिएको) २ परमेश्वरको न्यायलाई पूर्ण सन्तुष्ट पारी हाम्रो दोषहरु मेटाउनु भो दण्डाज्ञा अब छैन, पुनर्मिलाप सम्भव भो, अब पापको शासन सिद्धियो...सिद्धियो

(Balidaanko Ragat Bina Paako Chhama Sambhav Thiyena
Yeshu Aunucho Patho Bani, Dinubho Ragat Haamro Lagi) 2 Times
Kathor Hridai Todiyos Ishwarko Yo Prem Aghi
Har-Ek Sheer Aja Nihuriyos
Nistaar Chaasko Thuma Haamro Paap Boki Laanay
Yeshulaai Sada Mahima Hos Mahima Hos (बलिदानको रगत बिना पापको क्षमा सम्भव थिएन, येशू आउनुभो पाठो बनि, दिनुभो रगत हाम्रो लागी) २ कठोर हृदय तोडियोस ईश्वरको यो प्रेम अघि, हरेक शिर आज निहुरियोस, निस्तार चाडको थुमा, हाम्रो पाप बोकी लाने येशुलाई सदा महिमा होस्...महिमा होस्...

Post a Comment

0 Comments